Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pozvánka

Obec Paseky

Obecní úřad Paseky, Paseky 17, 398 11 Protivín

P O Z V Á N K A

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA OBCE PASEKY

KONANÉ DNE 24.2.2021
V klubovně OÚ Paseky od 19.00hod. hodin
Program:

1) Zahájení
2) Schválení kupné smlouvy na pozemek p.č.408/1
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení nabídek na zpracovatele nového
územního plánu
5) Schválení výběrového řízení dodavatele prací na
stavbu posílení vodovodu a stavebního dozoru této stavby
6) Různé
7) Diskuze
8) Závěr

Kostohryz Václav
starosta obce

Vyvěšeno i elektronicky: 12.2.2021
Sejmuto i elektronicky: