Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Místní poplatky

Poplatek za psa je 100,-Kč za každého psa

Polatek za svoz je 900,-Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Paseky a v Nuzově ( př. 2 osoby * 900Kč = 1 800Kč) 

Poplatek za svoz odpadu u rekreačních objektů je 900,-Kč za objekt s číslem popisným. 

Splatnost poplatku je do 31.3 každého kalendářního roku.