Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Setkání důchodců

Obec Tálín si Vás dovoluje pozvat na společné

S E T K Á N Í D Ů CH O D C Ů

z Tálína , Pasek a Žďára, které se koná
v sobotu 13. listopadu 2021 od 15.00 hod
v sále Tálínské hospody.

Program:
• Vystoupení dětí ze ZŠ Albrechtice nad Vlt.
• Vystoupení folklórního souboru Písečan a Písečánek
• Občerstvení a volná zábava s hudbou

K tanci a poslechu bude hrát kapela TŘI VETERÁNI

Aktuální platná pravidla pro účast na akci jsou tyto:

 • platný certifikát o očkování (14 dnů po ukončení DRUHÉ dávky vakcíny)
 • potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (méně než 180 dní)
 • v posledních 3 dnech absolvování PCR testu
 • v posledních 24 hodinách absolvování antigenního testu provedeného
  laboratoří nebo lékařem

Pozvánka

Obec Paseky
Obecní úřad Paseky, Paseky 17, 398 11 Protivín

    P O Z V Á N K A 

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE PASEKY

KONANÉ DNE 18.6.2021 V klubovně OÚ Paseky od 19.00hod. hodin

Program:

  1) Zahájení
  2) Zadání územního plánu obce Paseky
  3) Rozpočtové opatření
  4) Audit –závěrečný účet
  5) Nové vodné
  6) Různé
  7) Diskuze
  8) Závěr

         Kostohryz Václav 
       starosta obce 

Vyvěšeno i elektronicky: 3.6.2021
Sejmuto i elektronicky: