Foto dne Foto dne

Kalendář

 

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Svátky

Působnost hasičského sboru Působnost hasičského sboru

Rok 2019

 • zajištění dodávky elektrické energie pro kravín v Pasekách za pomoci dieslové elektrocentrály
 • pořadatelská činnosti a služba při různých akcích konaných v obci (hasičská schůze, hasičský ples, masopust, maškarní pro děti, májka, 
 • sběr železa a nebezpečného odpadu
 • čištění rybníku "Starák"
 • úklid hasičské zbrojnice, příprava a údržba vybavení, montáž a postavení nových překážek pro děti a dorost
 • zaškolení mladých hasičů a vedoucího pro SDH Semice
 • půjčování terčů a elektronické časomíry na hasičské soutěže (pro mladé hasiče a i na soutěže dospělých a postupové soutěže)
 • příprava na výměnu nových vrat do hasičské zbrojnice
 • organizační  zajistění okresních postupových soutěží: Plamen 2019 a dorostu

Rok 2018

 • doprava důchodců na společné setkání důchodců z Pasek, Tálína a Žďáru
 • vytahování auta ze strouhy pod Pasekami u Koubů
 • pořádání hasičských soutěží (O putovní pohár starosty obce Paseky a O pohár Blanicko-otavského regionu, Pohárová soutěž O putovní pohár hasičů okresu Písek v Pasekách)
 • zajištění dodávky elektrické energie pro kravín v Pasekách za pomoci dieslové elektrocentrály
 • půjčování terčů a elektronické časomíry na hasičské soutěže
 • organizace hasičských oslav a setkání rodáků
 • zapůjčení terčů a pomoc v technické četě a též účast rozhodčí na krajských soutěžích v požárním sportu dospělých, dorostu a dětí (při krajském kole hry Plamen)
 • zapůjčení terčů na okresní soutěž dorostu a dospělých a také na okresní kolo hry Plamen
 • úklid posypového materiálu v obci Paseky (do akce se velmi aktivně zapojily i mladí hasiči)
 • sběr železa
 • pořadatelská činnosti a služba při různých akcích konaných v obci (hasičská schůze, hasičský ples, masopust, maškarní pro děti, dětský den, cykloakce Pěšky a na kole přes Písecké hory, loučení s prázdninami, stezka odvahy, dostřikná, Mikuláš, štědrodenní výstup na Nuzovský vršek)
 • pomoc při výměně technologie ve vodojemu v Pasekách a při opravě čerpadla v obecním vrtu

Rok 2017

 • pořadatelská služba při různých akcích konaných v obci (masopust, dětský den, Pěšky a na kole přes Písecké hory)
 • sběr železa
 • bezplatné zapůjčení terčů na okresní soutěž mladých hasičů Plamen 2017
 • hašení požáru komína v domě Paseky č.p. 39
 • účast na okresní soutěži v požárním sportu - zapůjčení elektronických terčů
 • účast na krajské soutěži v požárním sportu mladých hasičů Plamen 2017 a dorostu - funkce rozhodčího  (hlavní sčítací komisař)
 • dětská brigáda - mytí nového dopravního automobilu a jeho příprava na slavnostní žehnání
 • hašení požáru hnojiště v domě Paseky č.p. 32
 • půjčování terčů a elektronické časomíry na hasičské soutěže
 • provádění terénních úprav u Ubytovny Václavka (příprava pro pokládku dlažby pod pergoly)
 • rozřezání padlého stromu u č.p. 9
 • doprava zasloužilých hasičů na celostátní aktiv
 • doprava důchodců na jejich setkání

Rok 2016

 • uspořádání dětské diskotéky se zábavným programem
 • úklid posypu
 • sběr železa
 • pořadatelská služba při různých akcích konaných v obci
 • bezplatné zapůjčení terčů na okresní soutěž mladých hasičů Plamen 2016
 • čištění zařízení čistírny odpadních vod v Pasekách od nánosů splavené země  z okolních polí po přívalovém dešti s krupobitím
 • účast na okresní soutěži v požárním sportu - pomoc při stavění překážek, účast rozhodčího, zapůjčení elektronických terčů
 • úklid hasičské zbrojnice
 • půjčování tečů a elektronické časomíry na hasičské soutěže

Rok 2015

 • úklid posypového materiálu
 • sběr železa
 • vytrhnutí tújí u ubytovny Václavka
 • betonování plochy za ubytovnou Václavka po výkopových pracech pod kanalizaci
 • zapojení se do cvičení ZÓNA 2015 - měření úrovně radiace a stupně zamoření v obci Paseky
 • dohled nad požářištěm a následující den i dohašení drobných ohnisek po požáru hranice dřeva na dvoře domu Paseky č.p. 54
 • půjčování terčů a elektronické časomíry na hasičské soutěže

Rok 2014

 • Výkopové práce na kanalizace pro Ubytovnu „Václavka"
 • Úklid posypového materiálu na silnici
 • Pořadatelská služba při různých akcích
 • Půjčování terčů a elektronické časomíry na hasičské soutěže

Rok 2013

 • Úklid posypového materiálu na silnici
 • Péče o veřejnou zeleň
 • Organizace hasičských oslav a setkání rodáků
 • Zásah hasičů v obci Žďár při velké povodni (evakuace obyvatel, ochrana majetku, příprava na povodeň)
 • Kácení stromů u Čamků
 • Přípravné práce na opravu kanalizace pro Ubytovnu „Václavka"
 • Pořadatelská služba při různých akcích

Rok 2012

 • Vyřezávka na „Bambusu"
 • Úklid štěrku kolem silnice
 • Zabetonování nově instalovaných herních prvků pro děti
 • Úklid ubytovny „Václavka"
 • Sběr železa
 • Úklid klubovny
 • Pořadatelská služba při různých akcích

Rok 2011

 • Úklid posypového materiálu na silnici
 • Sázení stromků, terénní úpravy  "U PECE"
 • Sběr železa
 • Montáž lavic a stolů
 • Vyklízení a následný úklid prostor obecního úřadu
 • Úklid hasičárny
 • Betonování podlahy v pergole na návsi
 • Kácení stromů „U hruštičky"
 • Pořadatelská služba při různých akcích


Zásahové činnosti je věnována sekce ve fotogalerii.

Kontakt Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Paseky 17

397 01

Paseky

IČ: 65941829

Registrační číslo: 314099

Založen: 1.1.1908

JPO: V

 

Zapsán ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 35321 vedeném u Městského soudu v Praze

Právní forma: pobočný spolek k hlavnímu spolku

 

Hlavní spolek:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 2135/45

120 00 Praha - Vinohrady

Identifikační číslo: 00442739

Právní forma: Spolek

Rychlé odkazy