Foto dne Foto dne

Kalendář

 

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Svátky

Základní informace Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů působí v obci na poli požární ochrany a prevence, dále pomáhá obci různými brigádními pracemi pro obec, pomáhá také jako pořadatelská služba při pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí v obci (V roce 2006 se konal „Sraz rodáků" spojený se „Srazem bývalých členů Sboru dobrovolných hasičů".  Každý rok se koná „Výroční schůzi", „Hasičský bál". Od roku 1996 se podílí spolu s Obcí Paseky na pořádání „Masopustu", a každého 30. dubna na stavění „Májky". Každý rok v červnu pořádá pro děti „Oslavu dětského dne", v červenci „Začátek prázdnin" a v srpnu „Ukončení prázdnin". Od roku 2000 pořádá každoročně spolu s Obcí Paseky cyklisticko-turistickou akci „Přes Písecké hory na kole i pěšky", která probíhá vždy v měsíci červnu. Od roku 2010 pořádá hasičskou sportovní soutěž „ O pohár starosty obce Paseky", která probíhá na počátku měsíce října. Rovněž se od roku 2010 podílí na pořádání „Posvícenské zábavy", která se koná vždy kolem poloviny října. V říjnu 2011 se podílel Sbor dobrovolných hasičů spolu s Galaxy bike Tálín a Obcí Paseky na zajištění průběhu a bezpečnosti cyklistického závodu „Časovky MTB GALAXY série". V těchto akcích chce Sbor dobrovolných hasičů společně s Obcí Paseky pokračovat i v dalších letech. V roce 2013 proběhl další „Sraz rodáku" spojený s „Oslavou 105. let založení hasičského sboru v Pasekách"). V roce 2016 získal sbor dotaci na nákup dopravního automobilu FORD TRANZIT, přičemž slavnostní žehnání vozu proběhlo v roce 2017. V roce 2018 si opět sbor připomněl výročí svého založení a to 110.let a zároveň s těmito oslavami poběhlo setkání rodáků.
Sbor se též aktivně účastní soutěží v požárním sportu, přičemž v současnosti je sbor schopen dát dohromady 2 soutěžní týmy mužů (z toho jeden tým už je věkem zařazen mezi veterány), 2 soutěžní týmy žen a 1 tým dětí, přičemž děti jsou též aktivní v kategorii dorostu. V roce 2018, poprvé v historii sboru, vyhrála členka sboru Lucie Zemanová, jako dorostenka starší, okresní soutěž dorostu a na krajském kole soutěže dorostu pak následně obsadila 4.místo. V roce 2018 se poprvé děti z SDH Paseky zapojily i do Českého halového poháru a to konkrétně Anežka Vaněčková na závodech v Praze. V roce 2018 poprvé získal sbor též podporu na činnost s dětmi od Ministerstva školství - zapojili jsme se do dotačního programu Můj Klub a díky němu jsme postupně pořídili vybavení a překážky pro požární sport dětí a dorostu. V roce 2019 obec Paseky uspěla se žádostí v grantovém programu Jihočeského kraje a díky němu byla pořízena nová vjezdová vrata do hasičské zbrojnice v Pasekách. Stejně úspěšný byl i sbor dobrovolných hasičů Paseky a v roce 2019 se tak mohl uskutečnit 1. ročník soutěže v běhu na 60m s překážkami "Pasecká šedesátka", který prostřednictvím grantového programu finančně podpořil Jihočeský kraj. V roce 2019 jsme se spolu s dalšími sbory - konkrétně: SDH Solopisky, SDH Březnice, SDH Zaječov, SDH Počepice, stali zakladateli seriálu soutěže pro děti od 3 do 15 let v běhu na 60m s překážkami s názvem: BRDSKO - VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY, přičemž první ročník tohoto seriálu se uskuteční v roce 2020.

Členové výboru SDH Paseky

Jiří Vaněček ml.
– starosta SDH
Tel: 602 15 67 98

Email: jirka@truhlarstvi-vanecek.cz


Dagmar Klusáčková – referentka žen
Tel.: 606 75 00 11
Email: dada.klusacek@seznam.cz


Ing. Jana Vaněčková – vedoucí MH, kronikář, vedoucí OORM OSH Písek

Tel.: 607 99 08 17
Email: jana@truhlarstvi-vanecek.cz

 

Ing. Veronika Kubičková - hospodář
Tel.: 724 46 86 78


Jiří Stropnický
– strojník
Tel.: 606 27 78 15

 

Zdeněk Straka
člen výboru
Tel.: 607 28 22 58

 

Miroslav Stropnický – člen výboru
Tel.: 607 16 51 44

 

Marie Votavová
revizor sboru
Tel.: 724 18 54 44

Vyznamenaní členové sboru

Bartuška Pavel - 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Holub Roman - 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 6.1.2018 udělena Medaile za věrnost

Ing.  Hůlka Václav st. - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost 30 let

Hůlka Václav ml. - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Hůlková Anna - 4.1.2020 - udělena Medaile za věrnost;

Kasa Stanislav st. - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 40 let; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.1.1983 udělena Medaile za věrnost

Kasa Stanislav ml. - 5.1.2019, uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 6.1.2018 udělena Medaile za věrnost

Klusáčková Dagmar - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Kostohryz Václav st. - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 40 let; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 6.1.1993 udělena Stužka za věrnost 20 let

Kostohryz Václav ml. - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost 30 let

Kouba Jiří - 6.1.2018 udělena Stužka za věrnost 20 let

Kouba Josef st. - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost  50 let

Kouba Josef ml. - 6.1.2018 udělena Medaile za věrnost

Kouba Pavel - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost

Kozelka Petr - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 40 let; 28.6.2017 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Kubička Petr - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost 30 let

Ing. Kubičková Veronika - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Moravec František - 6.1.2018 udělena Medaile za věrnost; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Musil Jaroslav - 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH  Paseky; 6.1.2018 udělena Stužka za věrnost 20 let

Musilová Pavla - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Pícha Jaroslav - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost 60 let

Straka Zdeněk ml. - 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 6.1.2018 udělena Medaile za věrnost

Stropnický Miroslav - 5.1.2019 udělena Medaile za věrnost; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Stropnický Jiří - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 udělena Stužka za věrnost 20 let

Stropnická Pavlína - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Svoboda Petr - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Toušek Jan - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost

Vanda Vladimír - 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 9.12.2015 - udělena Stužka za věrnost 40 let

Vaněček Jiří st. - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 40 let; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Vaněček Jiří ml. - 28.9.2019 uděleno Čestné uznání OSH za dlouholetou a obětavou práci pro SDH Paseky; 30.6.2018 udělena Pamětní medaile ke stému výročí vzniku Československa za velkou pomoc při pořádání krajských kol soutěží v požárním sportu; 6.1.2018 udělena Stužka za věrnost 20 let; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 5.1.2016 uděleno Čestné uznání okrsku Žďár za příkladnou práci pro SDH Paseky

Vaněček Tomáš - 5.1.2019 udělena Medaile za věrnost a Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Ing. Vaněčková Jana - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 28.9.2019 uděleno Čestné uznání OSH za dlouholetou a obětavou práci pro SDH Paseky; 30.6.2018 udělena Pamětní medaile ke stému výročí vzniku Československa za velkou pomoc při pořádání krajských kol soutěží v požárním sportu; 11.11.2016 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Vaněčková Marcela - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Votavová Marie - 4.1.2020 udělena Medaile za věrnost; 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Vyskočil Václav st. - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 30 let; 28.6.2017 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Zaoral Ladislav - 5.1.2019 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky

Žák Jiří - 30.6.2018 udělena Stužka za věrnost 50 let; 28.6.2017 uděleno Čestné uznání sboru za obětavou práci pro SDH Paseky; 6.1.1993 udělena Stužka za věrnost 20 let

Členové sboru s nejdéle trvajícím členstvím

Josef Kouba – členem od 1.1.1963


Jiří Žák – členem od 1.1.1968


Václav Kostohryz st. – členem od 1.1.1972

 

Stanisav Kasa st. - členem od 1.1.1972

 

Petr Kozelka - členem od 1.1.1975

 

Vladimír Vanda - členem od 1.1.1975

 

Jiří Vaněček st. - členem od 1.1.1977

 

Kontakt Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Paseky 17

397 01

Paseky

IČ: 65941829

Registrační číslo: 314099

Založen: 1.1.1908

JPO: V

 

Zapsán ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 35321 vedeném u Městského soudu v Praze

Právní forma: pobočný spolek k hlavnímu spolku

 

Hlavní spolek:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 2135/45

120 00 Praha - Vinohrady

Identifikační číslo: 00442739

Právní forma: Spolek

Rychlé odkazy