Foto dne Foto dne

Kalendář

 

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Svátky

Historie sboru Historie sboru

Historie SDH Paseky od jeho založení

 

Vůbec první zmínka o požáru v Pasekách je ve „Školní kronice", která byla vrácena v roce 2013 z Tálína. Dne 22. května 1884 kolem 13:00 hodin došlo k požáru v domě Paseky č. p. 35 p. Vojtěcha Malkuse (nyní Vandů), kdy vyhořelo celé stavení následkem chycení sazí.

V letech 1904 až 1905 byly provedeny v místní Obecní škole (dnes ubytovna „Václavka") čtyři požární zkoušky, které dopadly dobře. Děti klidně a rychle opustily třídy i školu.

Dalším zaznamenaným požárem bylo dne 24. ledna 1907, kdy kolem 03:00 hodin ráno vzplálo uhlí v místní Obecní škole, které bylo uložené ve sklepě. Požár byl způsoben doutnajícími sazemi, které den před tím smetl kominík. Správce školy tento oheň uviděl a po otevření oken a dveří učinil poplach. Následně byl požár uhašen a uhlí ze sklepa odstraněno.

Dne 8. prosince 1907 vzešel v život v Pasekách „Sbor dobrovolných hasičů" a slovy pisatele kroniky „Spolek to pro obec zdejší nutný a pro vzdělávací cíle své potřebný jak členstvu, tak ostatnímu lidu zde i v okolí". Sbor začal fungovat nejspíše až od začátku ledna 1908 – dle obecních kronik. V Obecní kronice je zápis, že Sbor měl mnoho členů.

V únoru nebo březnu 1908 byla zakoupena ruční stříkačka od Ústřední prodejny stříkaček Praha Smíchov za částku 2.450,-K. Dne 15. března 1908 byla provedena zkouška o síle a výkonu této stříkačky. Následně byla v Pasekách postavena hasičská kolna, kde byla stříkačka uložena.

Dne 19. června 1908 po 14:00 hodin byl požár v sousední obci Tálín. Během čtvrt hodiny vzplály čtyři stavení. Zasahovalo zde na 9 hasičských sborů, z toho 6 sborů hasilo. Zdejší pasecký sbor vstoupil poprvé čestně v činnost. Pasecký sbor byl ustanoven, aby byl na stráži přes noc se stříkačkou a čtyřmi členy.

V roce 1908 došlo k požáru stavení p. Kasy z Pasek č. p. 63.

Dne 4. července 1908 kolem 10:00 hodin došlo k požáru ve Smrkovicích. Při tomto požáru shořelo na 16 čísel popisných. Rovněž pasecký Sbor dobrovolných hasičů u tohoto požáru působil.

Dne 5. července 1908 hořelo jedno stavení v Selibově. I zde byl přítomen Pasecký sbor, ale neprováděl hašení.

Dne 12. července 1908 se konal Sjezd hasičské župy Písecké v Semicích. Tohoto sjezdu se zúčastnilo na 14 místních členů Sboru dobrovolných hasičů.

Dne 4. prosince 1908 byl v Obecní škole C. k. okr. radou škol Písek pod č. 2468-1908 schválen „Požární řád".

Dne 18. prosince 1908 proběhla v místní Obecní škole požární zkouška. Od roku 1907 až 1908 proběhly ve škole čtyři požární zkoušky.

Dne 29. června 1910 proběhla Valná schůze hasičské župy Písecké v Dobevi. Jako jednatel paseckých hasičů zde vystoupil p. Tonislav Burghauser (místní učitel), aby obhájil pasecký Sbor dobrovolných hasičů proti výtkám p. Fr, Nováčka z Malešic (výtky nejsou v kronikách specifikovány).

Dne 24. července 1910 byla provedena prohlídka celého hasičského sboru Paseky župním dozorcem p. V. Volfem z Písku. Tato prohlídka byla provedena následkem výtek na Valné hromadě v Dobevi.

Dne 6. listopadu 1911 byl požár v Záboří, kde zasahoval i pasecký hasičský sbor. Hasiči se vrátili po půlnoci.

Dne 18. prosince 1912 proběhla požární zkouška v Obecní škole.

Dne 31. března 1914 po 21:00 hodině vznikl v Obecní škole už druhý požár. Oheň vznikl v I. patře budovy u komína. Po otevření stropu a podlahy na půdě byl oheň uhašen. Příčinou ohně byl zasazený trám do komínové zdi k otvoru „větrníku", kde byla zadělána i roura z kamen. Tato roura zde byla zadělána omylem místo do komínového otvoru pro kouř. Na místo požáru se dostavil nejen učitelský sbor, ale i část místních hasičů se stříkačkou a svým velitelem p. J. Kulandou. Škoda, která vznikla, byla pokryta pojišťovnou SLAVIA.

Dne 3. prosince 1917 okolo 01:00 hodin vyhořel domek Paseky č. p. 29 p. Fr. Friedlovi, který byl v té době na válečné frontě v Rumunsku. Hasiči oheň uhasili i přes silný mráz.

24. července 1921 odhalil Sbor dobrovolných hasičů z Pasek pomník padlých vojínů z 1. světové války, který je dodnes u bývalé školy. Poté každý rok pořádali pamětní slavnost u tohoto pomníku.

1. června 1924 proběhl v Pasekách Okrskový sjezd Sborů dobrovolných hasičů, kterého se zúčastnil nejen Sbor z Pasek, ale i Sbory z Tálína, Maletic a Selibova. Byla předvedena školová cvičení se stříkačkou a prostná se sekyrkami. Od 13:00 hodin bylo vykonáno poplachové cvičení na stavení domu Paseky č. p. 68 – Píchů, které je naproti Obecní škole.

V noci 25. na 26. prosince 1925 byl požár v Nové Vsi u Protivína, kde hořely kolny u Vejvodů. Zde zasahoval i Sbor dobrovolných hasičů z Pasek se svou ruční stříkačkou.

Dne 25. května 1931 proběhl v Pasekách Okrskový sjezd Sboru dobrovolných hasičů na paměť 25 letého trvání Sboru v Pasekách. V dopoledních hodinách byl pořádán průvod hasičů od hasičské kolny k pomníku padlých vojínu z 1. světové války u bývalé školy. Zde pronesl proslov velitel Sboru dobrovolných hasičů Paseky p. František Kalous, dále učitel z bývalé školy p. Jan Kouba a následně velitel Sboru dobrovolných hasičů z Tálína p. Vojtěch Strnad. Potom byly předány diplomy za 25 letou činnost několika členům paseckého hasičského sboru. Odpoledne proběhlo poplachové cvičení, ukázky cvičení s ručními stříkačkami a na závěr ukázky z cvičení Samaritánské stráže (dnes První pomoc). Samaritánská stráž byla součástí Sboru dobrovolných hasičů Paseky. To znamená, že hasičský spolek musel v Pasekách existovat už od roku 1906, neboť Sbor dobrovolných hasičů byl ustanoven až koncem roku 1907 a začal svou činnost od začátku roku 1908.*

V noci z 6. na 7. července 1933 byl velký požár u Kasů v Tálíně, kde zasahoval i Sbor dobrovolných hasičů z Pasek se svou ruční stříkačkou.

Dne 1. června 1934 hořel les pod hájovnou Bytina, která leží mezi obcemi Paseky a Kukle. Zde zasahoval i pasecký hasičský sbor a požár byl do 1 hodiny uhašen.

Dne 6. února 1935 byl požár u Malafů v Tálíně, kde zasahoval i pasecký sbor se svou ruční stříkačkou.

V noci z 11. na 12. června 1935 byl velký požár u p. Kunta z Pasek č. p. 50. Zde zasahoval rovněž Sbor dobrovolných hasičů z Pasek. I když lehlo popelem celé obytné stavení, tak byli zachráněni lidé, zvířata i věci.

V roce 1938, přesně není možno zjistit, byl založen Sbor dobrovolných hasičů v obci Nuzov, která spadala a nadále spadá pod obec Paseky.

Dne 18. února 1938 bylo usneseno Sborem dobrovolných hasičů z Pasek a Nuzova s Obecním úřadem Paseky zakoupení dvou motorových stříkaček od firmy „BOH. MÁRA" z Poděbrad za cenu 60.000,-Kč i s příslušenstvím. Dosavadní ruční stříkačka dána této firmě na protiúčet za 3.000,-Kč. Do Pasek byla nová stříkačka dodána 25. června 1938 a do Nuzova dodána 9. července 1938.

1938 někdy v červenci nebo srpnu svěcení nové motorové stříkačky v Pasekách. Přesné datum není možno zjistit.

Dne 10. července 1938 se konal v Pasekách Hasičský sjezd IV. Okrsku župy písecké. Tohoto sjezdu se zúčastnily i sbory z Nuzova, Tálína, Nového Dvora, Semic, Maletic a Selibova. Po dopolední mši za zemřelé členy sboru v pasecké kapličce proběhlo poplachové cvičení s motorovými stříkačkami z Pasek a Nuzova. Následně byl konán průvod od místního pohostinství k pomníku padlých vojínů z 1. světové války u školy. Tohoto pochodu se zúčastnilo na 190 členů hasičských sborů.

Dne 4. září 1938 proběhlo v Nuzově svěcení nové motorové hasičské stříkačky.

Dne 17. prosince 1938 byl velký požár u p. Kouby v Pasekách č. p. 28. Zde došlo k prvnímu ostrému zásahu nových motorových stříkaček z Pasek i Nuzova. Silný mráz znesnadnil okamžitý zásah stříkaček.

Dne 21. června 1941 byl velký požár u Cimburů v Nuzově č. p. 3, který se přenesl i na stavení p. Šťástky z č. p. 5. Cimburům vyhořely stáje, kůlny i stodola. U Šťástků se oheň přenesl na nové i staré obytné domy. Na místo požáru se sjelo na 13 motorových stříkaček, včetně Pasek i Nuzova, z nejbližšího okolí a to až z Písku i Vodňan.

Dne 15. března 1943 byl velký požár u p. Štěpána z Nuzova č. p. 15. I přes zásah paseckého a nuzovského hasičského sboru došlo k vyhoření celého stavení.

Dne 1. srpna 1943 byl požár u p. Škody z Pasek č. p. 59. Oheň zasáhl celé stavení. Včasným zásahem hasičů z Pasek byly sousední budovy ochráněny.

Dne 9. listopadu 1946, po 2. světové válce, zakoupil Sbor dobrovolných hasičů osobní automobil Praga pro dopravu motorové stříkačky. Tento automobil sloužil asi do roku 1950, kdy byl vyřazen a následně rozebrán.

Od 50 let až do 70 let, byl Sbor dobrovolných hasičů v útlumu.

Opětovná činnost začala až v 70 letech, kdy byl velitelem Sboru dobrovolných hasičů v Pasekách Josef Eliášek z Pasek č. p. 52.

V dubnu 1972 byla zbourána hasičská kolna a na pozemcích bývalé obecní kovárny se začala stavět nová hasičská zbrojnice. V tento rok bylo zároveň položeno vodovodní potrubí od hasičské nádrže do nové zbrojnice. Při pokládání potrubí se hasičská nádrž vyčistila. Tyto stavby zajišťoval p. Zach z Pasek č. p. 42 spolu s p. Eliášem z Pasek č. p. 52. Stavbu prováděli členové místních hasičů bez nároku na odměny v akci „Z".

V roce 1973 postavena i hasičská klubovna.

V zimě 1973 byl zakoupen přes Okresní hasičský sbor z Písku od vojska v Nitře nákladní automobil Tatra 805 „Kačena". Později v témže roce byla zakoupena i nová motorová stříkačka od Okresních hasičů z Písku, kterým jako protihodnota byla vrácena motorová stříkačka „Márovka".

Tatra 805 sloužila kolem 6 let, pak byla nahrazena nákladním automobilem Robur a následně nákladním automobilem Avia. Nákladní automobil Avia byl prodán v roce 1991. O tuto techniku se staral především p. František Moravec st. z Pasek č. p. 81 a po něm p. Václav Kostohryz st. z Pasek č. p. 2.

Od roku 1972 do roku 1986 jezdil Sbor dobrovolných hasičů z Pasek po hasičských závodech, na kterých se umísťoval se střídavými úspěchy.

Od roku 1986 byl Sbor dobrovolných hasičů z Pasek v činnosti velmi pasivní. Pořádala se jen „Výroční hasičská schůze" a „Hasičský bál". Každoročně byl proveden sběr starého železa. Občas členové hasičského sboru provedli nějakou brigádu pro Obec Paseky.

Od posledního požáru v 50 letech nebyl do současné doby v obci žádný požár.

 

Současnost SDH Paseky

 

Od poloviny roku 2010 se stal Sbor dobrovolných hasičů opět aktivní složkou a to především ve sportovních soutěžích. Do sboru vstoupilo několik nových členů a především členek.

12. června 2010 se poprvé po více jak 20 letech zúčastnili pasečtí hasiči Okrskové soutěže v Tálíně, kde družstvo mužů obsadilo 3. místo.

29. srpna 2010 proběhlo v Pasekách veřejné hasičské cvičení, kterého se zúčastnily i sbory z okolních obcí. Po ukončení cvičení se pořádala dětská akce „Konec prázdnin".

V době od srpna do prosince 2010 bylo zakoupeno nové příslušenství (hadice, rozdělovač, proudnice, aj.).

9. října 2010 proběhla v Pasekách hasičská soutěž 1. Ročník  „O pohár starosty obce Paseky". Zde se umístilo družstvo mužů na 8. místě. Družstvo žen Paseky A obsadilo 2. místo. Družstvo žen Paseky B obsadilo po závadě na stříkačce 8. místo. SDH Paseky a obci se tak podařilo založit krásnou tradici hasičského sportu v Pasekách.

Od listopadu do prosince 2010 byla provedena celková oprava motorové hasičské stříkačky a sbor si též pořídil vlastní nástřikové terče.

V roce 2012 začal sbor aktivně zapojovat do činnosti děti.

V roce 2012 byla paseckým hasičům bezplatně předána elektrocentrála zn. Tuson 5,5 kw, která byla pořízena z prostředků Jihočeského kraje. Dále obec samostatně požádala Jihočeský kraj o dotační prostředky na dovybavení sboru. Obec pro hasiče získala plovoucí čerpadlo značky Honda GSV a dále hasičské hadice a elektrocentrálu ITC Power.

V roce 2013 se SDH zúčastnilo soutěže v požárním útoku O pohár ředitele JE Temelín ve Zlivi. Pasecké ženy zde vyhrály a získaly tak pro sbor kompletní sadu nových hadic a též skládací stan.

V roce 2013 byla zakoupena nová hasičská stříkačka a to za podpory společnosti ČEZ, a.s.

Dne 29.6.2013 proběhly v obci Paseky velké oslavy 105.výročí založení SDH v Pasekách a též setkání rodáků obce Paseky. U příležitosti této události byl požehnán nový prapor hasičského sboru a byl též položen věnec k pamětní desce slavného rodáka generálmajora Františka Žáka.

V roce 2014 paní Dagmar Klusáčková nahradila ve funkci velitelky žen dosavadní velitelku paní Blanku Heineovou.

V roce 2015 proběhly volby a nové složení výboru je následující: Petr Kubička - starosta, Jiří Vaněček ml. - velitel, Dagmar Klusáčková - referentka žen, Ing. Jana Vaněčková - vedoucí dětí, Miroslav Stropnický - pokladník, Jiří Stropnický - strojník, Dis. Alena Dlouhá - kronikář. Ing.Jana Vaněčková se stala členkou okresní odborné rady mládeže při OSH Písek.

Z novodobé historie je nezbytné zmínit, že hasiči v Pasekách se v roce 2016 dočkali nového dopravního automobilu značky FORD TRANZIT, který byl zakoupen z dotace od Ministerstva vnitra, z Dotace od Jihočeského kraje a dofinancován z rozpočtu obce Paseky. Ke slavnostnímu žehnání automobilu došlo v červnu 2017.

Rok 2018 se stal důležitým rokem v dosavadní historii sboru. Nejenže poprvé v historii získal sbor podporu na činnost s mládeží od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale zároveň práce s mládeží přinesla své ovoce. Již v předchozích letech pasecké děti (jako členové soutěžních družstev jiného SDH) se zúčastnily krajských soutěží v požárním sportu, ale v roce 2018 mělo SDH Paseky poprvé v historii svého vlastního zástupce na krajské soutěži. Lucie Zemanová, jako dorostenka starší, vyhrála ve své kategorii okresní soutěž dorostu a na krajské soutěži v Písku obsadila krásné 4. místo.

V roce 2018 si též sbor oslavami připomněl 110.výročí založení SDH Paseky a při této příležitosti se též konalo setkání rodáků obce Paseky.

V roce 2019 obec Paseky uspěla se žádostí v grantovém programu Jihočeského kraje pro JPO a díky tomu byla pořízena nová vjezdová vrata do hasičské zbrojnice v Pasekách.

V témže roce se i samotný sbor dobrovolných hasičů zapojill do grantového programu Jihočeského kraje a získal tak finanční podporu na uspořádání soutěže pro děti od 3 do 15 let v disciplíně běh na 60m s překážkami "Pasecká šedesátka" - 1. ročník.

V roce 2019 jsme se spolu s dalšími sbory - konkrétně: SDH Březnice, SDH Počepice, SDH Solopisky, SDH Zaječov - stali zakladateli seriálu soutěže pro děti od 3 do 15 let v běhu na 60m s překážkami s názvem BRDSKO - VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY, přičemž první ročník tohoto seriálu se uskutečnil v roce 2020.

Více o současných aktivitách sboru je uvedeno v obnovené „Hasičské kronice", která je opět vedena od roku 2011.

Kontakt Kontakt

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Paseky 17

397 01

Paseky

IČ: 65941829

Registrační číslo: 314099

Založen: 1.1.1908

JPO: V

 

Zapsán ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 35321 vedeném u Městského soudu v Praze

Právní forma: pobočný spolek k hlavnímu spolku

 

Hlavní spolek:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Římská 2135/45

120 00 Praha - Vinohrady

Identifikační číslo: 00442739

Právní forma: Spolek

Rychlé odkazy