Fotka dne Fotka dne

Kalendář

 

Svátky

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Hodnocení stránek Hodnocení stránek

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Turistika - bližší okolí Turistika - bližší okolí

Bližší okolí

Písek, okresní město, připomínáno jako královské r. 1254, osídlení doloženo již od 8. stol., osada rýžovníků zlata v místech dnešního předměstí Sv. Václava připomínána r. 995. Koncem 18. stol. se město stalo střediskem prácheňského kraje, v 19.   stol. a zač. 20. stol. se po Otavě plavilo dřevo. Hrad založen jako královský současně s městem, palác z doby kolem r. 1270 zachován ve dvoře barokní radnice z l. 1737 - 64. V hradu nyní Prácheňské muzeum v Písku. Významnou památkou je nejstarší zachovaný most v Čechách, raně gotická kamenná stavba z doby po r. 1250, na něm sousoší z l. 1754 - 57. Ve městě zachovány renesanční a barokní domy a části středověkého opevnění. Dominantou je hlavní kostel s věží 74 m vysokou, založený současně s městem, přestavěný do r. 1489 pozdně goticky a po r. 1555 renesančně, regotizován r. 1886.

 

Protivín, město známé svým pivovarem. Původně gotický hrad z 14. stol., přestavěn v 16. stol. v renesanční zámek, upravený barokně v l. 1661 - 62. Místní muzeumPísecké hory, rozlehlá oblast jehličnatých lesů s nejvyšším vrcholem Velký Mehelník (633 m). Celá oblast je protkána turistickými cestami a je zde vybudováno několik cyklostezek. Středověkou těžbu zlata a stříbra připomínají názvy Havírka, Provazce, Borky.
 

Albrechtice nad Vltavou, kostel románský z třetí čtvrti 12. stol., upravený barokně v 18. stol. V apsidě zachovány románské nástěnné malby z doby stavby kostela. Při ohradní zdi hřbitova a při kostele půlkruhové kapličky s malbami z let 1841 - 1845 a s verši faráře Víta Cízy.

 

Paseky - U Pece, když přijíždíte do Pasek od Tálína, tak pokud se hned u vjezdu do vesnice dáte doleva směrem do Píseckých lesů, tak hned u vsi nalezete toto místo. Obec Paseky zde za finanční podpory Nadace ČEZ zřídila odpočinkové místo s altánem a také s tobogánem, který je určen nejen k radovánkám dětí, ale může se v něm projet i dospělí.

Rozhledna Vysoký Kamýk se nachází mezi obcemi Paseky, Albrechtice nad Vltavou a Všeteč. Rozhledna je zpřístupněna široké veřejnosti a je z ní výhled do širokého okolí na všechny světové strany.

Turistika - vzdálenější okolí Turistika - vzdálenější okolí

Vzdálenější okolí

Orlická přehrada
je součástí vltavské kaskády. Hráz se čtyřmi Kaplanovými turbínami je založena v kaňonovitém údolí nad Solenicemi. Stavba probíhala v letech 1954 - 62.

 

Orlické jezero
vytváří vodní hladinu dlouhou přes 60 km, kromě Vltavy je vzduta i Otava v délce 23 km a Lužnice v délce 7 km. Vodu lemují často strmé skály, šíře přehrady na několika místech převyšuje 1 km, je však zvětšována četnými zátokami. Nad Zvíkovem již není jezero tak členité a má více charakter řeky. Turistickou zajímavostí je chráněný park Píseckých hor. Jezero má překrásné okolí a skýtá bohaté rekreační možnosti v četných hotelech, ubytovnách a kempech. Poskytuje možnost koupání, serfování a plachtění. K cestování po jezeře můžete použít i osobní lodní dopravu, která Vám přiblíží návštěvu atraktivních míst.
 

Hluboká
ve 13. století hrad, sídlo Záviše z Falkenštejna, nyní zámek ve windsorském stylu z 19. století se sbírkami a parkem. V okolí obory s lovčím zámečkem Ohrada z 18. století.
 


Zvíkov
původně předhistorické hradiště na ostrohu nad soutokem Vltavy s Otavou. Hrad připomínán roku 1234, původní přístup ze severu i z jihu, nyní jen úzkou šíjí od jihu po mostě z roku 1777. Za mostem věž s břitem zvaná Hláska z let 1270 - 90. Hradní palác o pěti křídlech s arkádami v nádvoří stavěn v letech 1250 - 70. Při něm Hlízová věž z doby kolem roku 1234, obložená bosovanými žulovými kvádry, zvaná též Markomanka. V paláci zachována raně gotická kaple z doby kolem roku 1270 s freskami z let 1493 - 1500. V severní části hradu Červená věž z konce 13. století. Vnější opevnění hradu z konce 13. století. Úpravy hradu v 16. století a rekonstrukční práce v 19. století vcelku neporušily ráz mohutné, raně gotické stavby.
 

Orlík
hrad původně gotický z druhé poloviny 13. století, přestavěn v druhé polovině 14. století a začátkem 15. století. Začátkem 16. století rozšířen, koncem 16. století nastavěno druhé patro, v 17. století uzavřen stavebně dvůr, po požáru v roce 1802 nastavěno třetí patro. Hrad regotizován roku 1849. Bohaté sbírky.

Jaderná elektrárna Temelín
leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. V roce 2013 JE Temelín kryje stabilně pětinu české spotřeby elektrické energie. Dění z regionu JE Temelín můžete sledovat v on-line magazínu Temelínky.

Informační centrum Temelín
se nachází přímo vedle jaderné elektrárny Temelín v objektu bývalého zámečku.

Partnerské organizace Partnerské organizace

JE Temelín

TemelínkyDobrovolý svazek obcí Blanicko-otavského regionuNadace ČEZ

Vodňanská ryba      

Rychlé odkazy