Fotka dne Fotka dne

Kalendář

 

Svátky

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Hodnocení stránek Hodnocení stránek

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Povinně zveřejňované informace

 • 1.0. Oficiální název

  Obecní úřad Paseky
  Obec Paseky

 • 2.0. Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

 • 3.0. Organizační struktura
 • 4.0. Kontaktní spojení

  Obec Paseky

  Obecní úřad Paseky
  Paseky 17
  397 01 Paseky

  tel: 382 259 989
  e-mail: paseky-pi@volny.cz
  www: http://www.obecpaseky.cz

 • 5.0. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

  000000-0640132319/0800

 • 6.0. IČ

  00512010

 • 7.0. DIČ

  CZ00512010 ("nejsme plátci DPH")

 • 8.0. Dokumenty
 • 9.0. Žádosti o informace

  Informace jsou zveřejňovány:


  a) na úřední desce Obce a Obecního úřadu
  b) místním rozhlasem, je-li v obci instalován - aktuální informace
  c) v úřadovnách Obce a Obecního úřadu - předpisy k nahlédnutí, vydávání tiskopisů a formulářů
  d) na vývěskách rozmístěných v obci - aktuální informace.

  Na informace v registrech, které nejsou každému přístupné, se v souladu s § 5 odst. 3 zákona nevztahuje povinnost zveřejnění.

  Zveřejněnou informací pro účel této směrnice je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

  Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou poskytovány na základě žádosti právnických nebo fyzických osob.

 • 10.0. Příjem žádostí a dalších podání

  Obecní úřad v úředních hodinách
  středa: 17 - 19 hod.

 • 11.0. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí Obce nebo Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode doručení rozhodnutí.

  Jestliže Obec nebo Obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  Odvolání se podává prostřednictvím Obce nebo Obecního úřadu.

  Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu Krajského úřadu.

  Odvolání proti rozhodnutí Obce v přenesené působnosti předá starosta Radě obce.

  Odvolání proti rozhodnutí Rady obce v samostatné působnosti předá starosta Zastupitelstvu obce.

  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  Proti rozhodnutí Rady obce nebo Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného Krajského úřadu.

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 • 12.0. Formuláře

  Všechny formuláře jsou k disposici na radnici

 • 13.0. Popisy postupů
 • 14.0. Předpisy
 • 15.0. Úhrady za poskytování informací
 • 16.0. Výroční zprávy

Partnerské organizace Partnerské organizace

JE Temelín

TemelínkyDobrovolý svazek obcí Blanicko-otavského regionuNadace ČEZ

Vodňanská ryba      

Rychlé odkazy