Fotka dne Fotka dne

Kalendář

 

Svátky

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Hodnocení stránek Hodnocení stránek

Průměr (2 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 5.0 hvězdiček z 5.

Projekt Virtuální radnice Projekt Virtuální radnice

Stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Vývoj informačního systému Virtuální radnice" společností Datalite, spol. s.r.o.

Zobrazení aktualit

4. ročník O putovní pohár starosty obce Paseky

2013.09.02 - Jana Vaněčková

Obec Paseky a SDH Paseky za podpory JE Temelín pořádá hasičskou soutěž v požárním útoku: „4. Ročník - O putovní pohár starosty obce Paseky“

Datum a místo konání: 5.10.2013 od 12.00 na louce u rybníku Starák (z Pasek směrem na Nuzov)

Kategorie: muži – ženy – veteráni

Na začátku proběhne též ukázka dětských družstev.

Po ukončení soutěže v požárním sportu proběhne soutěž v pivní štafetě.

Bohaté občerstvení zajištěno na místě.

Sdružení hasičů Čech, moravy a slezska – okresní sdružení písek, hzs úo písek

Sbor dobrovolných hasičů paseky a OBEC paseky

P r o p o z i c e

4. ročník O Putovní pohár starosty obce Paseky

Pořadatel: SDH Paseky, okrsek Žďár

Místo a den: louka za obcí Paseky (směrem na Nuzov) – bude značeno, dne 5.10.2013

Program soutěže:             prezence od 11.00 do 11.30hodin

                                              v 11.45 hodin nástup soutěžních družstev

                                              v 12.00 hodin zahájení soutěže v kategorií jako první:

                                              muži + ženy současně

Soutěž:                                soutěžit budou muži + ženy současně (dvě základny, jedny terče)

Losování:                            v místě konání soutěže na nástupu

Štáb soutěže:                     velitel soutěže – Jiří Vaněček

                                              rozhodčí a sčítací komise bude určena pořadatelem

Zdravotní služba:               zajistí pořadatel

Přihlášky na adresu:        Jiří Vaněček, Paseky 32, 397 01 Paseky, jirka@truhlarstvi-vanecek.cz

                                              Mobil   602 156 798

Uzávěrka přihlášek:          5.10.2013 do zahájení soutěže

Povrch dráhy:                     tráva

Technická ustanovení

Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválenou VV SH ČMS dne 16.6.2011 a platnou s účinností od 1.1.2012.

Při registraci předá vedoucí SD „Soupisku popřípadě s přihláškou“, když nebyla podána dříve, soupiska musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně razítka a podpisu přihlašovatele + platné členské průkazy soutěžících s fotografií. Při nástupu na plnění disciplíny, v případě pochybnosti, bude prováděna kontrola totožnosti závodníků a to předkládáním občanských průkazů (platný pas nebo řidičský průkaz).

Disciplína:                             požární útok

Kategorie:                             muži (3B) – ženy (2B) – veteráni (2B a součet věku nad 240)

Výstroj a výzbroj:                vlastní, odpovídající pravidlům PS

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Startovné:                             150,00 Kč za každé soutěžní družstvo

Měření času:                          elektronická časomíra + stopky

Protesty:                                dle Směrnice hasičských soutěží, kauce v částce 200,00 Kč při odvolání se  částka zdvojnásobuje.

Terče:                                    elektronické nástřikové

Další podmínky:                   Čas přípravy základny může být pořadatelem zkrácen    na     4 minuty

                                               Čtyřsvodový výfuk není povolen

V rámci soutěže je povoleno si půjčit jednoho člena družstva z jiného soutěžního družstva – soutěžní družstva, které toho využijí, to musí oznámit při registraci družstva

V Pasekách dne 31.8.2013

« Vrátit se zpět

Partnerské organizace Partnerské organizace

JE Temelín

TemelínkyDobrovolý svazek obcí Blanicko-otavského regionuNadace ČEZ

Vodňanská ryba      

Rychlé odkazy