Fotka dne Fotka dne

Kalendář

 

Svátky

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Hodnocení stránek Hodnocení stránek

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Projekty realizované za finanční podpory NADACE ČEZ / ČEZ, a.s. Projekty realizované za finanční podpory NADACE ČEZ / ČEZ, a.s.

Oranžové hřiště Nuzov od Nadace ČEZ, a.s.

V Nuzově bylo během června vybudováno nové Oranžové hřiště za podpory Nadace ČEZ. Nové Oranžové hřiště Nuzov bylo doplněno nejen hracími prvky ale také novou výsadbou zeleně. Na výsadbě zeleně se podíleli členové zastupitelstva i občané osady za průběžného testování hřiště zdejšími dětmi. Děti si hřiště náležitě užívají. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu a možnost uvést do provozu Oranžové hřiště Nuzov.

 

 

Prostředky od Nadace ČEZ, a.s. 2014

V roce 2014 se podařilo pro obec Paseky získat prostředky od Nadace ČEZ na realizaci dvou projektů. V rámci grantového opatření podpora regionů získala obec částku Kč 170 000,00 na projekt "Revitalizace obecní návsi v Pasekách". V rámci grantového opatření Stromy obec získá prostředky ve výši Kč 150 740,00 na projekt "Zlepšení životního prostředí v obci"

 

 

Dar od společnosti ČEZ, a.s. 2013: Nákup hasičské stříkačky

V roce 2013 se společnost ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín rozhodla podpořit hasiče v obcích v pásmu havarijního plánování. Obec Paseky tak získala dar ve výši Kč 30 000,00 na nákup nové hasičské stříkačky. Cena nového stroje činila Kč 141 800,00, přičemž kromě daru od společnosti ČEZ, a.s. též sbor dobrovolných hasičů Paseky na nákup stříkačky přispěl obci Paseky darem ve výši Kč 50 000,00.

 

 

Podpora regionů 2013: Oprava kulturního zařízení (objekt bývalé školy)

V roce 2013 obec Paseky za podpory Nadace ČEZ zrealizovala tento projekt v celkové částce Kč 270 516,00, přičemž nadační příspěvek činil Kč 180 000,00. Tím, že se zrealizovala oprava části střechy a okapů a výměna části oken a vstupních dveří, došlo k celkovému zlepšení vzhledu a stavu objektu - kulturní zařízení (objekt bývalé školy), došlo k zamezení zatékání do kulturního zařízení, došlo ke zlepšení tepelných vlastností objektu a zajištění komfortu pro návštěvníky kulturního zařízení, zamezilo se zmoknutí návštěvníků při vstupu do objektu. Prodloužila se životnost kulturního zařízení a obec tedy má do budoucna zajištěno zázemí pro pořádání kulturních a společenských a sportovních akcí.

 

Podpora regionů 2012: Kanalizace a biologická ČOV

V roce 2012 obec Paseky realizovala výstavbu kanalizace a biologické čistírny odpadních vod. Celý projekt stál Kč 15 576 786,00, z toho 12 460 000,00 financovala obec prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství, dále Nadace ČEZ přispěla částkou Kč 180 000,00 a zbytek chybějících prostředků obec dofinancovala úvěrem. Projekt splnil svůj účel, vybudováním kanalizačního přivaděče a biologické čistírny odpadních vod došlo k vyřešení způsobu likvidace odpadních vod pro obec Paseky. Tímto došlo tedy nejen ke zlepšení komfortu a životního standardu obyvatel obce, ale zároveň došlo k předcházení znečišťování životního prostředí odpadními vodami. Dále touto stavbou obec rozšířila svoji infrastrukturu a zároveň přispěla k dodržování zákonných podmínek pro způsoby vypouštění odpadních vod do životního prostředí.

Podpora regionů 2011: Zajištění požární ochrany a dokončení terénních úprav U PECE

V roce 2011 se obec Paseky rozhodla financovat za pomoci Nadace ČEZ dvě různorodé akce. Nejprve se jednalo o zajištění požární ochrany, kdy obec s pomocí nadačního příspěvku ve výši Kč 180 000,00 zrealizovala generální opravu hasičské stříkačky a nákup nutného materiálu. Dále došlo k dokončení terénních úprav v lokalitě U PECE započatých v předchozím roce (dokončení tobogánu, úprava zeleně a osazení mobiliáře). Celkem projekt v roce 2011 stál Kč 256 932,00.

 

 

Podpora regionů 2010: Odpočinkové místo pro děti i dospělé a parkové úpravy

V roce 2010 obec Paseky za podpory Nadace ČEZ zrealizovala rekultivaci bývalého třešňového sadu v lokalitě U PECE. Z Nadačního příspěvku ve výši Kč 180 000,00 a z finančních prostředků obce byly zrealizovány terénní a parkové úpravy této lokality, byla vysázena a obnovena zeleň a postaven altán. Dále bylo započato s osazováním tobogánu a mobiliáře. Obec tehdy rozdělila práce do dvou etap a dokončení této lokality bylo provedeno v roce 2011. V místě vzniklo odpočinkové místo a to jak pro dospělé, tak i pro děti, přičemž dle pozorování můžeme konstatovat, že toto místo je využíváno, nejen místními, ale cestu si k nám našli též cyklisté a obyvatelé okolních vesnic a měst.

 

Partnerské organizace Partnerské organizace

JE Temelín

TemelínkyDobrovolý svazek obcí Blanicko-otavského regionuNadace ČEZ

Vodňanská ryba      

Rychlé odkazy