Copyright - Projekt virtuální radnice Copyright - Projekt virtuální radnice

V letech 2010 až 2012 společnost Datalite spol., s.r.o. díky finanční podpoře z fondu pro regionální rozvoj EU mohla zrealizovat projekt Virtuální radnice. Jedná se o nový informační systém, který je zaměřený na podporu a zjednodušení komunikace mezi občanem a veřejnou správou v rámci e-Governmentu.

Projekt je cílený především na tzv. obce prvního typu (cca 2000 obyvatel), které byly doposud spíše stranou pozornosti vývojářů. Malé obce z velké části postrádají obdobný SW nebo je jejich informační systém z pohledu legislativy a stále rostoucího významu informačních služeb veřejné správy nedostatečný.

IS Virtuální radnice představuje cenově dostupný, komplexní systém, který pokryje veškeré nároky na správu obce. Produkt zahrnuje intranet (pro komunikaci uvnitř úřadu) i internet (pro komunikaci s veřejností). Vysoké nároky jsou kladeny na jednoduché a intuitivní ovládání systému tak, aby byl dostupný i technicky méně zdatným uživatelům.

Systém se skládá z několika vzájemně propojených aplikací a modulů, které byly společností Datalite vyvinuty při předchozí spolupráci s veřejnou správou. Pro samotnou tvorbu a správu webového obsahu je využit redakční systém Liferay. Produkt podporuje propojení se sociálními sítěmi a s dalšími informačními zdroji jako je např. ePUSA nebo Czech POINT.